یکی از مراحل ساخت نگین های زیبای عقیق شجر مرحله تراش اولیه و دورگیری نگین است. معمولا سعی میشود تا حد ممکن قسمت های اضافی سنگ با تیغه برش برداشته شده و سپس در مرحله بعد با استفاده از سگمنت زبر با مش ۶۰ یا ۸۰ نگین تا حدی تراشیده میشود که حدود ۱ تا ۲ میلیمتر به خط شابلون نزدیک شود.

از آنجایی که سختی سنگ های عقیق شجر به سرامیک نزدیک است برای سهولت کار میتوان از این تیغه ها در این مرحله استفاده نمود. لطفا ویدئوی پایین را که در این رابطه است مشاهده نمایید.