منتشر شده در : 98/08/161 words0 min read

یکی از مراحل ساخت نگین های زیبای عقیق شجر مرحله تراش اولیه و دورگیری نگین است. معمولا سعی میشود تا حد ممکن قسمت های اضافی سنگ با تیغه برش برداشته شده و سپس در مرحله بعد با استفاده از سگمنت زبر با مش 60 یا 80 نگین تا حدی تراشیده میشود که حدود 1 تا 2 میلیمتر به خط شابلون نزدیک شود.

در صورتی که بخواهیم این کار را با سگمنت های زبری مانند سگمنت مش 60 یا  80 انجام دهیم بسیار وقت گیر و خسته کننده است. البته بهتر است تمامی اضافات سنگ تا حد ممکن در مرحله برش برداشته شود که آن نیز محدودیت هایی دارد . نزدیک شدن بیش از حد به خط شابلون ممکن است سبب لب پر شدن سنگ شود. بنابراین تصمیم گرفتم از تیغه سرامیک بر بدین منظور استفاده کنم. البته در اینجا نیز باید رعایت کنیم و با استفاده از آب زیاد و دقت بیشتر مراقب باشیم تا حاشیه های نگین دچار ترک نشوند.

از آنجایی که سختی سنگ های عقیق شجر به سرامیک نزدیک است برای سهولت کار میتوان از این تیغه ها در این مرحله استفاده نمود. لطفا ویدئوی پایین را که در این رابطه است مشاهده نمایید.

 

Leave your comment

Related posts