زعفران خراسان سوغاتی بی بدیل

زعفران خراسان سوغاتی بی بدیل

زعفران خراسان زعفران خراسان این عطر دوست داشتنی گرم و خوش رنگ که از کودکی تا الان با همه خاطراتم گره خورده. من زاده خراسانم  سرزمین خورشید. شهرفردوس، شهر زعفران و زیره و انار. میوه های خوش رنگ و خشکبار خوش طعم. زعفران خراسان من، طلای سرخ پوشیده در لباس مخملین بنفش ....