سنگی زیبا و کمیاب با نام شجر فیروزه

By |1400-09-16T19:55:54+03:3098/08/07|آموزش های گوهر تراشی, عقیق شجر خراسان|

شجر فیروزه در واقع نوعی عقیق شجر خاص و کمیاب [...]